LPKS AUGĻU NAMS | Augšanas regulatora lietošana ābelēm
452
page-template-default,page,page-id-452,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Augšanas regulatora lietošana ābelēm

Kooperatīva biedri sia Daigone, Ilze Rudzīte, zs Ausekļi, zs Lapenieki un as Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija kopā ar zinātniekiem no Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs (vēlāk LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts” ) 2018. gadā iesāka projektu “Augšanas regulatora lietošana ābelēm” Lauku attīstības plāna 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Projekta mērķis ir precizēt augu augšanas regulatora ietekmi ābelēm uz augļu ražu (ziedpumpuru veidošanos) un viengadīgo dzinumu augšanas bremzēšana pēc intensīvas vainaga atjaunošanas.

Ir virkne ābeļu šķirnes, kurām augļi ir ar labu kvalitāti un piemēroti komerciālai audzēšanai, taču koka vainaga īpatnības neļauj iegūt pietiekoši lielas ražas – raža galvenokārt ir zaru perifērijā, veidojas “kaili” zaru posmi bez augļzariem (`Rubīns`, `Bohēmija`, `Alva`). Otrs augu augšanas regulatora lietošanas mērķis ir viengadīgo dzinumu augšanas bremzēšana pēc intensīvas vainaga atjaunošanas. Latvijā ābelēm ir reģistrēts augu augšanas regulators Regalis plus, projekta laikā tika izvērtēts tā pielietojums dažādām šķirnēm.

PROJEKTA REALIZĀCIJAS PERIODS: 16.04.2018.- 28.02.2021

KOPĒJĀS PROJEKTA IZMAKSAS 49957.35 EUR

Galvenie secinājumi

 1. Regalis Plus ietekmē, būtiski samazinājās viengadīgo dzinumu pieaugums.
 2. Darba samaksas ietaupījums vainagu veidošanā ne vienmēr sedz Regalis Plus lietošanas izmaksas. Efekts palielinās pieaugot darba samaksas likmei.
 3. Stabils ražas pieaugums tika panākts šķirnei `Bohēmija`, citā, šķirnēm ietekme uz ražību pa gadiem mainījās. Šķirnei `Bohēmija` papildus iegūtā raža ir pietiekama, lai Regalis Plus lietošana būtu ekonomiski izdevīga.
 4. Praksē Regalis Plus būtu lietojams pēc intensīvas vainagu atjaunošanas, kad ir paredzams spēcīgs jauno dzinumu pieaugums vai šķirnēm, kurām ziedpumpuri veidojas galvenokārt ziedpumpuru galos, kad Regalis Plus lietošana palielinātu ražas potenciālu.

Metodika

Projekta partneri (SIA Daigone, ZS Ausekļi, Ilze Rudzīte, ZS Lapenieki un Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija) savos ražojošos ābeļdārzos izvēlējās šķirnes kurām vēlas veikt apstrādi ar augšanas regulatoru. Izvēles kritēriji bija: 1) šķirnei ir problemātiska vainaga uzbūve vai kokiem tiks veikta intensīva vainaga apgriešana; 2) viendabīgu koku daudzums ir pietiekošs, lai apstrādi veiktu mehanizēti ar saimniecībā lietoto dārza miglotāju

Izmēģinājumiem bija divi varianti: smidzināts ar Regalis Plus un nesmidzināts jeb kontrole. Augšanas regulatora Regalis plus lietošana tika veikta atbilstoši produkta lietošanas ieteikumiem – pirmā apstrāde ziedēšanas beigās (AE 66-69) ar devu 1.5 kg ha-1 un otrā apstrāde 17. jūnijā (AE 71-73) ar devu 1 kg ha-1. Izņēmums – ZS Lapenieki 2018. gadā veica vienu smidzinājumu Regalis Plus ziedēšanas sākumā (AE 61) 1.5 kg ha-1, bet 2019. gadā ziedēšanas sākumā (AE 61) 0.75 kg ha-1 un ziedēšanas beigās (AE 69) 0.75 kg ha-1. Darba šķidruma patēriņš smidzinājumiem bija no 200 līdz 600 l ha-1, atbilstoši saimniecībā lietotajai smidzināšanas praksei. Pārējos kopšanas un augu aizsardzības pasākumus veica vienādi pēc saimniecībā ierastās prakses gan kontrolē, gan izmēģinājuma variantā ar Regalis Plus.

Rezultāti

Fitotoksiskuma pazīmes pēc Regalis Plus lietošanas netika konstatētas nevienā no pētījumā iekļautajiem stādījumiem.

Smidzinājums ar Regalis Plus būtiski samazināja viengadīgo dzinumu augšanu visās šķirnēs, visās saimniecībās un visos pētījuma gados, kas pierādīja šī augšanas regulatora augsto efektivitāti. Dzinumu garuma pieaugums kontrolē, salīdzinājumā ar Regalis Plus smidzināto variantu, atšķīrās starp šķirnēm, saimniecībām un bija atšķirīgs pa gadiem. Vairumā gadījumu bija vērojams, ka laika apstākļu ietekmē vai pēc iepriekš veiktas spēcīgas vainaga veidošanas, pastiprinājās dzinumu augšana. Šādos gadījumos Regalis Plus efektivitāte palielinājās. Vienlaikus jāatzīmē, ka pārāk mazs viengadīgais pieaugums arī nav vēlams, jo tas veicina zaru novecošanos un samazinās fotosintētiski aktīvo lapu kopējā virsma. Piemēram šķirnei `Aļesje` Pūres DIS stādījumā 2020. gadā vidējais viengadīgo dzinumu garums kontroles variantā bija 32 cm, bet ar Regalis Plus apstrādi 15 cm, kas būtu uzskatāms par pārāk mazu, jo daudzi dzinumi bija tikai 10 cm gari.

Dzinumu garumu starpība centimetros starp kontroli un Regalis Plus variantu.
.

Samazināts viengadīgo dzinumu garums varētu samazināt vainagu veidošanai patērēto laiku un dot tiešu līdzekļu ietaupījumu. Viena ha apstrāde ar augšanas regulatoru izmaksā gandrīz 300 Euro (2019. gada cenās Regalis plus 266 EUR ha-1, smidzināšanas izmaksas ap 30 EUR ha-1). Darba laika patēriņš koku vainagu veidošanā ir uzskaitīts 2020. gada pavasarī dažādām šķirnēm gan maza auguma kokiem (potcelms Pure 1), gan vidēja auguma kokiem (potcelms MM.106). Vainagu veidošana veikta izmantojot elektriskās šķēres, 1 ha dārza izveidošanai (maza auguma koki 1666 koki ha-1, vidēja auguma koki 666 koki ha-1) bija nepieciešamas no 15 līdz 70 darba stundas. Jāņem vērā, ka aprēķini balstīti uz hronometrēto laiku 10 koku veidošanai, faktiskais laiks 1 ha veidošanai būs lielāks, bet proporcijas starp kontroli un Regalis Plus saglabāsies. Pieņemot, ka kopējās darbaspēka izmaksas ir 6,20 EUR h-1 (alga un nodokļi pēc 2020. gada likmēm), vainagu veidošanas izmaksas ir 95 – 436 EUR ha-1, algas ietaupījums ar Regalis Plus lietošanu ir no 0 EUR (`Aļesje` uz Pure 1) līdz 171 EUR (`Sinap Orlovskij` uz Pure 1). Tomēr, ņemot vērā Regalis Plus cenu un smidzināšanas izmaksas, visos gadījumos veidojas papildus izmaksas 120 – 294 EUR ha-1.

Izdevumu aprēķinu ietekmē darba algas lielums un Regalis Plus cena. Apskatot iespējamās darba algas lieluma izmaiņas, redzams, ka pieaugot darba algai, palielinās naudas ietaupījums pie tā paša darba laika ietaupījuma. 3. attēlā attēlots algai paredzēto līdzekļu ietaupījumu (alga un nodokļi pēc 2021. gada likmēm) atkarībā no neto algas likmes pie dažāda darba laika ietaupījuma ( 10, 15, 20, 25 un 30 h ha-1). Neto alga 5 EUR h-1 atbilst mēneša bruto algai 1116 EUR, kas tuvojas šā brīža vidējai algai tautsaimniecībā. Ja augšanas regulatora lietošanas rezultātā var ietaupīt 30 un vairāk darba stundas 1 ha veidošanā, tad algas ietaupījums segs augšanas regulatora lietošanas izmaksas, ja neto algas likme tuvojas 5.00 EUR h-1.

Līdzekļu ietaupījums pie dažāda neto algas līmeņa
,

Ziedpumpuru daudzums ir viens no galvenajiem potenciālās ražas parametriem, tāpēc ir svarīgi, kā to ietekmē augšanas regulatora lietošana. Ziedpumpuru skaits uz dzinumiem 2019. gada sezonā kontrolē svārstījās no 2 līdz 15, savukārt smidzinātajā variantā no 2 līdz 23, atkarībā no šķirnes un saimniecības. Vairākos gadījumos ziedpumpuru skaits smidzinātajā variantā bija būtiski lielāks salīdzinājumā ar kontroli. ZS Ausekļi novēroja, ka Regalis Plus ietekmē, ziedpumpuri uz dzinumiem izvietoti vienmērīgi, savukārt pārējās saimniecībās nebija novērotas būtiskas atšķirības starp variantiem.

Ziedpumpuru skaits uz dzinuma 2019. gadā atkarībā no šķirnes un saimniecības.
.

Apstrāde ar augu augšanas regulatoru Regalis Plus visos pētījuma gados ietekmēja ražas veidošanos. Vērojama tendence, ka tikpat kā visos izmēģinājuma variantos vidējais standarta augļu svars bija nedaudz lielāks, nekā kontrolē (2., 3., 4. tab.), tomēr statistiski pierādāmas atšķirības nekonstatēja. Savukārt salīdzinot standarta ražas daudzumu kontrolē un smidzinātajā variantā, bija saskatāma pozitīva Regalis Plus ietekme vairākos gadījumos. Būtisks ražas pieaugums bija vērojams šķirnei `Bohēmja`.

Lielāks ekonomiskais ieguvums ir sagaidāms no ražas pieauguma, lietojot augšanas regulatoru šķirnēm ar ziedpumpuru veidošanos dzinumu galos. Šāda šķirne pētījumā ir `Bohēmija`. Šai šķirnei vainags tiek veidots sabiezinātāks, nekā citām, jo ražas veidošanai ir nepieciešams lielāks viengadīgo dzinumu skaits. Ja dzinums ir garš (vairāk nekā 40 cm), tas vainaga iekšpusē rada lielu sabiezinājumu un šādu dzinumu nākas izgriezt. Savukārt, īsāki dzinumi– līdz 30cm, tik lielas problēmas nerada un tos var atstāt. 2020. gadā tika veikta ziedpumpuru uzskaite šķirnei `Bohēmija` pirms un pēc vainagu veidošanas. Arī pirms veidošanas lielāks ziedpumpuru skaits bija ar Regalis Plus lietošanu, taču izkliedes dēļ atšķirība nebija statistiski pierādāma. Taču uzskaitot ziedpumpurus tiem pašiem zariem pēc veidošanas atšķirība bija statistiski pierādāma. Ziedpumpuru daudzuma atšķirība nosaka sekojošo starpību ziedēšanas vērtējumā (1. att.) un arī ražā. Šķirnei `Bohēmija` (3. un 4. tab.). Dotajā stādījumā ir stādīti 1250 koki ha-1, iegūtās ražas ir 2019. gadā 5.2 t ha-1 kontrolē un 17 t ha-1 ar Regalis Plus  un 2020. gadā attiecīgi 16.5 un 32 t ha-1. Papildus iegūtā raža ir 11.7 un 15.5 t ha-1. Ņemot vērā mainīgās izmaksas ražas novākšanā, uzglabāšanā un realizācijā, tika pieņemts, ka papildus iegūtās ražas vērtība ir 0.20 EUR kg-1, ieguvums būtu 2300-3100 EUR ha-1, kas pilnībā sedz Regalis Plus lietošanas izdevumus. Te gan ir jāatzīmē, ka dotajā stādījumā šķirne `Bohēmija` bija pārpotēta uz šķirnes `Sinap Orlovskij` un ar spēcīgu augšanu. Iespējams, ka pilnražas periodā esošā stādījumā efekts būtu mazāks, tomēr šai šķirnei ekonomiski izdevīgs.

Secinājumi

 1. Regalis Plus ietekmē, būtiski samazinājās viengadīgo dzinumu pieaugums. Gados, kad meteoroloģisko apstākļu ietekmē vai pēc vainagu veidošanas, vērojama straujāka dzinumu augšana, palielinājās arī Regalis Plus ietekme uz dzinumu augšanas bremzēšanu.
 2. Pētījumā konstatēja, ka ābeļu šķirnēm ir atšķirīgs jutīgums pret Regalis Plus iedarbību. Vislabākos rezultātus dzinumu augšanas samazināšanā ieguva šķirnēs ‘Saltanat’, ‘Sinap Orlovskij’, ‘Antej’ un ‘Stars’. Savukārt salīdzinot iegūtos rezultātus šķirnē ‘Zarja Alatau’, varēja secināt, ka tās jutīgums pret Regalis Plus, atšķīrās dažādos augšanas apstākļos.
 3. Darba samaksas ietaupījums vainagu veidošanā ne vienmēr sedz Regalis Plus lietošanas izmaksas. Efekts palielinās pieaugot darba samaksas likmei.
 4. Ziedpumpuru skaits būtiski palielinājās, lietojot Regalis Plus, šķirnei `Bohēmija`, `Sinap Orlovskij`, `Kaļenkovskoje`. Citām šķirnēm ziedpumpuru skaita izmaiņas bija nebūtiskas.
 5. Pētījuma laikā novēroja pozitīvu Regalis Plus ietekmi uz standarta augļu īpatsvaru ražā, taču būtiskas atšķirības starp variantiem nekonstatēja.
 6. Stabils ražas pieaugums tika panākts šķirnei `Bohēmija`, citā, šķirnēm ietekme uz ražību pa gadiem mainījās.
 7. Šķirnei `Bohēmija` papildus iegūtā raža ir pietiekama, lai Regalis Plus lietošana būtu ekonomiski izdevīga.
 8. Praksē Regalis Plus būtu lietojams pēc intensīvas vainagu atjaunošanas, kad ir paredzams spēcīgs jauno dzinumu pieaugums vai šķirnēm, kurām ziedpumpuri veidojas galvenokārt ziedpumpuru galos, kad Regalis Plus lietošana palielinātu ražas potenciālu.

Publicitāte

Par projekta rezultātiem ir stāstīts 3 lauku dienās, kas organizētas projekta ietvaros:

15.07.2019. Pūrē (14 dalībnieki)
10.07.2020. Jaunlutriņos (11 dalībnieki)
05.08.2020. Pūrē (15 dalībnieki)

Par projekta rezultātiem ir stāstīts 4 lauku dienās, ko organizēja Agrihorts citu projektu ietvaros:

13.08.2019. SIA Malum (Vandzenes pag.)
20.08.2019. zs Rīvēni (Kocēnu pag.)
14.08.2020. SIA Malum (Vandzenes pag.)
12.08.2020. zs Rīvēni (Kocēnu pag.)

Projekta rezultāti prezentēti LLU zinātniski praktiskā konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība” 2021. gada 25.-26. februārī: nolasīts mutisks referāts, publicēts kopsavilkums konferences tēzēs un iesniegts raksts publicēšanai konferences rakstu izdevumā.