LPKS AUGĻU NAMS | Latvijas Pārtikas kompetences centrs
361
page-template-default,page,page-id-361,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Par Kompetences centru kopumā :
* Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros. Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:
– Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
+ Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
+ Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
+ Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
– Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
+ Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
+ Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
+ Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
* Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
* Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;
* Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

“Augļu nama” projekts “Jaunas augļu uzglabāšanas tehnoloģijas”
Projekta mērķis ir ar jaunām tehnoloģijām samazināt ābolu kvalitātes zudumu augļu uzglabāšanas laikā.
Pētījuma ietvaros tiks izvērtētas jaunas ābolu gatavības testēšanas metodes, ievākti dati par to pielietošanu ražošanā esošām šķirnēm un perspektīvām jaunajām šķirnēm. Pētījumi tiks veikti par ābolu realizācijas perioda pagarināšanu, izmantojot ULO tipa modificētās atmosfēras glabātuves. Tiks izstrādāta metodika ābolu gatavības testēšanai un augļu partiju grupēšanai noliktavā rudenī pēc to potenciālajām glabāšanās spējām un realizācijas secības. Problemātiskām šķirnēm tiks meklētas iespējas samazināt mizas brūnēšanu glabāšanas laikā.
Šobrīd ir veikta informācijas apkopojums gan par praksē lietotajām augļu gatavības noteikšanas metodēm, gan jaunajām un perspektīvajām tehnoloģijām.
Ir uzsākti izmēģinājumi par ābolu novākšanas laiku un glabāšanas ilgumu.

Līdzšinējie rezultāti:

Pirmajā gadā vairāku šķirņu āboliem tika novērota tipiska fizioloģiska rakstura slimības uzglabājot kontrolētas atmosfēras apstākļos (ābolu šķirnei nepiemēroti augstas CO2 koncentrācijas un/vai nepiemēroti zemas O2 koncentrācijas izraisīti ievainojumi­­ – CO2 and O2 injury). Šis defekts tika novērots vizuāli veseliem un no ārpuses nebojātiem augļiem tūlīt pēc izņemšanas no ULO kameras. Glabāšanas laikā notika neparedzēta CO2 koncentrācijas paaugstināšanās augstāk par 1,5% un O2 samazināšanās. Bojājumi parādījās visām izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm neatkarīgi no vākšanas gatavības pakāpes. Bojājumi tika reģistrēti šķirnēm `Aļesja`, `Sinap Orlovskij`, `Auksis`,` Orļik`, `Zaslavskoje`, `Zarja Alatau`. Ļoti stipri bojāti bija  šķirnes `Antej` āboli. Mazāki bojājumi bija šķirnēm `Edīte`, `Dace`, `Belorusskoje Maļinovoje`.

Pētījums tika turpināts arī 2017./2018. gada sezonā. Galvenie secinājumi par atsevišķām šķirnēm:

`Aļesja`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums:- ULO, ULO-MCP 4 mēneši, NA – 3 mēneši.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums – IAD aptuveni 1.85, Streifa indekss 0,06-0,08.

Realizācijas gatavība: Sākot no novembra – decembra. Pēdējā vēl piemērotajā realizācijas brīdī augļu DA indekss 1.070-1.708 robežās, šķīstošā sausna 11 Brix%, mīkstuma stingrība 5.16-5.78 kg cm-1.

`Antej`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums:- 5 mēneši ULO, 5 mēneši NA. ULO glabātie augļi būtiski kraukšķīgāki, ar labāku pēcglabāšanas – realizācijas perioda ilgumu (shelf-life).

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IAD=1.280-1.310, Streifa indekss 0.07.

Realizācijas gatavība: pēdējais realizācijai piemērotais IAD =- 1.262-1.794.

 

`Auksis`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums:5 mēneši un ilgāk – ULO, 1- MCP+ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: Ilgai glabāšanai IDA=0,73-1.03, Streifa indekss 0.04-0.05. Neilgai glabāšanai – nav būtiski.

NA glabājot nav nozīmes vākšanas gatavībai, vāc pirms biršanas un skaisti nokrāsojušos, realizē tūlīt pēc vākšanas līdz decembrim-janvārim.

Apstrāde ar MCP vidēji par mēnesi pagarina laba sulīguma saglabāšanos, īpaši neizmaina dabisko aromātu.

Realizācijas gatavība: Iespējama ļoti gara un nepārtraukta – no vākšanas brīža (NA) līdz martam (ULO, ULO+MCP). Maksimāli pieļaujamais IDA ne augstāk par 0.80– 0.90, stingrība – ne zemāk par 4.5, Brix% -12%.

 

`Belorusskoje Maļinovoje`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: 4 mēneši MCP+NA, ULO, līdz 3 mēnešiem NA.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: ilgai glabāšanai IDA=1.430 – 1.580, Streifa indekss 0.07-0.08, līdz 3 mēnešu glabāšanai – vākšanas gatavības indikatoriem nav nozīmes, vāc iespējami vēlu un iespējami gatavus – kad dārzā labi nokrāsojušies.

Realizācijas gatavība: janvāris-marts, maksimāli pieļaujamais IDA 1.052-1.153, stingrība 4.5-4.8 un augstāk, Brix% 10,6-11,6.

 

`Delicates

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: šķirne nav piemērota ilgai glabāšanai, realizēt kā vienu no pirmajām.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums – īslaicīgai glabāšanai (maksimums līdz janvārim) – IDA=0.61, Streifa indekss 0.06.

Realizācijas gatavība: tūlīt pēc novākšanas (NA) – janvāra sākums (ULO), IDA=0.440-0.500, stingrība ne zemāk kā 4.5-4.6, Brix% 11-12.

 

`Daina`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: Piemēroti glabāšanas varianti izmēģinājumu periodā nav atrasti. ULO glabājas labāk nekā NA, bet paliek tumšāka mizas krāsa.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: ka pagaidu orientieris vākšanai – IDA=1.480, Streifa indekss 0.07.

Realizācijas gatavība: novembris – janvāris, IDA=1.300-1.400, stingrība 6.0-6.6, Brix% 12-14.

 

`Dace`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: marts ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IDA=0.870, Streifa indekss 0.07-0.08.

Realizācijas gatavība: janvāris – marts, IDA=0.820, stingrība – 5.0-5.4, Brix ne zemāk par 10%.

 

`Eksotika`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: 6 mēneši ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: piemērotākie rādītāji nav atrasti, aptuveni – IDA=0.84-1.44, Streifa indekss 0.04-0.05.

Realizācijas gatavība: tūlīt pēc novākšanas līdz janvārim – NA, janvāris – marts – ULO, Brix% 11,0-12.0.

 

`Edīte`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: līdz martam ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: vēlāk vāktie glabājas un garšo labāk, IDA=0.610, Streifa indekss-0.08-0.09.

Realizācijas gatavība: janvāris-marts, Brix% 11-12.

 

`Gita`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: 1-2 mēneši pēc novākšanas NA.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: vāc lielā gatavības pakāpē, izlases veidā, tikai labi nokrāsojušos, IDA=0.94, Streifa indekss 0.04.

Realizācijas gatavība: uzreiz pēc vākšanas – decembris NA, Brix 10.0-11.4.

 

`Iedzēnu`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums:- sezonās ar paaugstinātu stiklainības risku (karstas dienas, vēsas naktis) – līdz janvārim (NA), sezonās bez stiklainības riska – līdz marta sākumam (ULO, 1- MCP+ULO), ar korķplankumainības risku (jauni dārzi, zema ražība, jebkuras citas Ca uzņemšanas problēmas) – 2 mēneši pēc novākšanas (NA).Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: Streifa indekss 0,08, IDA vērtības ļoti variablas, ietekmē arī  stiklainība, pagaidām nav iespējams izdalīt optimālāko intervālu, ļoti aptuveni IDA= 1.200-1.530.

Realizācijas gatavība: decembris (NA, MCP+NA) -marts (ULO, 1- MCP+ULO) , ļoti aptuveni IDA=1.460-1.500, stingrība 7.0-8.0, Brix% 11,4-11,8.

 

`Kovaļenkovskoje`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: 1 mēnesis NA, nav ieteicams glabāt.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: vāc tad, kad dārzā sasnieguši labu krāsojumu un pietiekami saldu garšu, var atļaut augļiem nogatavoties kokos un ražu vākt dalīti, IDA=0.910, Streifa indekss 0.09.

Realizācijas gatavība: iespējami drīz pēc novākšanas, gatavības testiem nav nozīmes.

 

`Lobo`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: līdz janvārim (NA, ULO).

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IDA=1.000, Streifa indekss 0.04.

Realizācijas gatavība: decembris-janvāris, IDA=0.743, stingrība 5.32-5.3, Brix% 12.0-12.2.

 

`Ligol`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: februāris un ilgāk (NA, ULO).

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IDA=1.14, Streifa indekss 0.06.

Realizācijas gatavība: no janvāra līdz martam – aprīlim NA, ULO, IDA=1.063, stingrība 6.3-6.4, Brix% 11.0-11.2.

 

`Orļik`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: maijs ULO (šķirne jūtīga pret augstu CO2 koncentrāciju), janvāris NA.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IDA=1.080-1.500, bet ļoti variabls, Streifa indekss – 0.07-0.08.

Realizācijas gatavība: oktobris-janvāris NA, maijs ULO, Brix% 10.0-11.0.

 

`Saltanat`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: februāris ULO, 1- MCP+ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IDA indekss 0.580 un Streifa indekss 0.08.

Realizācijas gatavība: novembris (NA) – februāris (ULO, 1- MCP+ULO). Lietošanas gatavības beigām atbilstoša IDA vērtība pagaidām netika konstatēta, pārklājas ar lietošanai vairs nederīgu augļu rezultātiem. Stingrība 7.4-7.6, Brix% 10.0-11.0.

 

`Sinap Orlovskij`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: marts un ilgāk, pēc novākšanas gatavināti āra temperatūrā + antioksidants (H2O2 vai C vitamīns) + ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: novākt ar IDA indeksu 1.05 un Streifa indeksu 0,70, pēc tam gatavināt. Pēc gatavināšanas IDA = 0.970-1.000. Negatavinātie glabājas analoģiski labi, bet ir ar zaļāku mizu.

Realizācijas gatavība: janvāris (NA) – marts un ilgāk (ULO), IDA=0.870-0.960, stingrība 6.4-7.5, Brix% 11.0-11.8.

 

`Zarja Alatau`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: marts un ilgāk (H2O2+ULO).

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: IDA = 0.970 un Streifa indekss 0.08-0.09.

Realizācijas gatavība: janvāris (NA, H2O2+NA) – marts (ULO, H2O2+ULO), IDA =0.602-0.639, stingrība 7.1-7.6, Brix% 12.0-12.6.

 

`Zaslavskoje`

Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums: marts ULO.

Vākšanas gatavība, glabāšanas sākums: labāk novākt zemās gatavības pakāpēs, gatavie vairs neglabājas. IDA =1.130, Streifa indekss 0.20.

Realizācijas gatavība: decembris (NA) – marts (ULO). Stingrība vismaz 5.0-6.0, Brix% vismaz 9.0-10.0.

Ābolu apstrāde ar ozonu

Ozons (O3) tiek plaši lietots profilaktiskos un ārstnieciskos nolūkos, kā arī antimikrobiāls līdzeklis ar mērķi lai inaktivētu baktērijas, mikroskopiskās sēnes, vīrusus un vienšūnu organismus. Ozons ir spēcīgs oksidētājs, to hlora vietā plaši izmanto pārtikas produktu rūpniecībā, lai dezinficētu ūdeni un notekūdeņus (Kim et al., 1999). Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un zāļu pārvalde (Pārtikas un zāļu pārvalde, 2001) nesen ir apstiprinājusi ozona lietošanu pārtikā un tiek uzskatīts, lai gan rezultāti ir pretrunīgi, ka ozons spēj mazināt augļu un dārzeņu bojāšanās intensitāti uzglabāšanas laikā. (Forney 2003). Pētījumu par ozona ietekmi uz ābolu kvalitāti joprojām ir maz, lai izdarītu viennozīmīgu secinājumu par ozona plusiem vai mīnusiem (Yaseen et al., 2015). Tādēļ šis pētījums tika vērts uz dažādu ābolu šķirņu kvalitātes izvērtēšanu pēc to apstrādes ar dažādas koncentrācijas ozonu. Viena no svarīgākām fizikālām īpašībām āboliem ir vaska slāņa (epikutikulas) biezums un homogenitāte. Vaska kārtai uz augļa virsmas ir vairākas funkcijas, piemēram, tas novērš pārmērīgus ūdens zudumus uzglabāšanas laikā, aizsargā augļu audus pret ārējiem biotiskiem un abiotiskiem stresa faktoriem, tādiem kā ultravioleto starojumu, lietu, krusu, salnu, vēju, kā arī pesticīdu difūziju audos (Kochar 2015). Pētījuma rezultāti  par dažādu ābolu šķirņu strukturālām īpašībām, izmantojot skenējošo elektronmikroskopu (SEM) norāda, ka ābolu virsma ir pārklāta ar neviendabīgu vaska kārtu, ar izteiktiem vaska kristāliem. Savukārt, pēc ābolu apstrādes ar dažādu ozona koncentrāciju, vaska slānis daļēji samazinājās , izmainījās šūnu morfoloģija, tā palika blīvāka.

Dārzkopības institūta apkopotā informācija par augļu gatavības noteikšanas metodēm.

Dārzkopības institūta publikācija par pētījuma tēmu.

Effect of storage technology on structure and physical attributes of apples (Malus × domestica Borkh.)

AMERICAN-EURASIAN JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

Effect of storage technology on the chemical composition of apples of the cultivar ‘Auksis’.

Zemdirbyste-Agriculture

Informācija atjaunota 19.12.2018.